Van Dijklaan 22 - 1427AE Amstelhoek - 0297-385254

HartWacht

Case type:  Promofilms

Roadworks heeft in samenwerking met 28FIVE een drietal testimonialclips geproduceerd van patiënten die gebruik maken van HartWacht. Een app waarbij huisartsen en cardiologen op afstand waarden als bloeddruk en hartslag kunnen monitoren.